FD Mediagroep

FD Mediagroep

De FD Mediagroep bestaat uit de sterke merken Het Financieele dagblad, BNR Nieuwsradio, Company.Info en FD Business. 

viaCamu Recruitment is gevraagd een recruitment strategie op te zetten en te implementeren voor de jaren 2022 t/m 2025 voor alle 4 de labels van de FD Mediagroep.

Het werk

De geïmplementeerde recruitment strategie heeft als doel het succes van de eigen recruitment resultaten te verhogen door:  

  1. De zichtbaarheid van de labels als werkgeversmerk op de arbeidsmarkt te vergroten (employer branding en arbeidsmarktcommunicatie);
  2. Kosten externe bureaus terugdringen (cost per hire);
  3. Verhogen tevredenheid vacaturehouders en kandidaten;
  4. Terugdringen vacature absentietijd (time to hire); en
  5. Het inzichtelijk maken van de verblijfsduur medewerker (quality of hire/retentie)

Het resultaat

De sterke merken van de FD Mediagroep hebben ieder een eigen identiteit, cultuur en dynamiek. Het belang om deze als werkgeversmerk op de externe arbeidsmarkt te positioneren was hoog. Want op die manier zou ieder merk zelf potentiële kandidaten binnen de gestelde doelgroepen kunnen werven zonder afhankelijk te zijn van externe bureaus.

We zijn gestart met het beschrijven van de doelstellingen voor het strategisch recruitmentplan.

Vervolgens hebben we door middel van een kort cultuur onderzoek per label (EVP), de basis gelegd voor de zichtbaarheid van de werkgeversmerken van deze labels. Deze hebben we gebruikt voor de employer branding, arbeidsmarktcommunicatie en jobmarketing. We hebben daarmee de content op de werkenbij websites kunnen optimaliseren met nieuw materiaal. 

We hebben recruitment ken- en stuurgetallen geïmplementeerd tbv rapportages om zo snel te kunnen bijsturen en flexibel mee te kunnen bewegen met de arbeidsmarkt;

De tevredenheid van vacaturehouders en kandidaten hebben we geoptimaliseerd door te adviseren op wervingsprocedures. Zo hebben we bijvoorbeeld de vacatureteksten herschreven en ingezet op jobmarketing. Maar ook de opbouw van de werving en selectieprocessen hebben we aangescherpt aan de wensen van de doelgroepen (customer- en candidate experience);

De kosten voor externe wervingsbureaus zijn door in te zetten op eigen werving, employer branding en recruitment marketing aanzienlijk verlaagd.

Er zijn in een jaar tijd 73 vacatures ingevuld. Waarvan 8 vacatures die langer dan 6 maanden open stonden binnen zeer lastig te werven doelgroepen. We hebben daarbij de gemiddelde doorlooptijd teruggebracht van 15 naar van 8 weken.

Kortom

De zichtbaarheid voor alle labels, binnen de gestelde doelgroepen op de externe arbeidsmarkt, is aanzienlijk verbeterd. De interne klanten (vacaturehouders) en kandidaten zijn tevreden over de dienstverlening van recruitment omdat er succesvollere wervingsprocessen zijn geïmplementeerd en de kosten maar ook de wervingstijd van vacatures aanzienlijk is verlaagd.