Alfa Accountants en Adviseurs

Alfa Accountants en Adviseurs

Alfa Accountants en Adviseurs heeft een uitdaging in het werven van nieuw personeel. De behoefte aan dit talent is ontstaan om de beoogde organisatie groei te kunnen behalen en om de veranderingen die het vakgebied ervaart het hoofd te bieden. Men zoekt niet alleen uitbreiding van personeel, maar dus ook het juiste talent.

Daarnaast was er behoefte aan inzicht in het huidige recruitment. De resultaten bleven achter, maar men had geen inzicht in waar dat aan lag. Doel was recruitment op te bouwen en verder te professionaliseren.

Het werk:

Bij aanvang van de ViaCamu Recruitment Scan zijn we gestart met het analyseren en inventariseren van de organisatie doelstellingen. Deze hebben we afgezet tegen de benodigde competenties voor de toekomst en de bestaande recruitment activiteiten.

Een organisatiescan en recruitment scan dus. We hebben gekeken naar alle essentiële factoren die bepalend zijn voor wervingssucces. Het onderzoek betrof zowel de interne organisatie als de externe doelgroep en externe factoren die van invloed zijn op de wervingssuccessen. Na gesprekken met de directie hebben we gesproken met iedereen die met het wervingsproces te maken heeft.

Het maatwerk adviesrapport dat opgeleverd en gepresenteerd is, geeft de organisatie inzicht in wat er goed gaat maar vooral in wat beter kan. Het geeft de organisatie inzicht in de verbeterpunten in het recruitment proces, de quick wins, een overzicht van investeringen en kostenbesparingen. Het bevatte verbeterpunten over de gebieden werving, selectie, recruitment, processen, employer branding, on boarding en retentie. Met als doel een start te maken met de inrichting van een strategisch recruitment plan.

De organisatie is hiermee van start gegaan. En de eerste punten zijn voor de interne organisatie al zichtbaar.